اعتماد بنفس

ahzta6hizy1z

 

  1. یکی از جالب ترین و صریح ترین تعریف ها درمورد اعتماد بنفس این است: اعتمادبنفس به معنای اعتقاد داشتن یک فرد نسبت به توانایی های خودش است و در جای دیگر اینگونه می‌خوانیم که اعتماد بنفس، انتظار هایی است که یک فرد از عملکرد خود نسبت به توانایی هایش دارد. اما دیکشنری آنلاین روانشناسی اینگونه مینویسد: اعتمادبنفس رابه عنوان اعتماد فرد به توانایی ها،ظرفیت ها قضاوت های خود یا اعتماد فرد به اینکه او در آینده میتواند بر چالش های زندگی غلبه کرده و خواسته های روزانه خود را برآورده نماید و به آنچه که میخواهد دست یابد تعریف میکند.( بر گرفته از دیکشنری آنلاین روانشناسی )
 
نفس چیست؟ 19 تکنیک افزایش عزت نفس در بزرگسالان معرفی کتاب

ادامه دارد