تمامی قوانین و مقررات و مطالب سایت موسسه توسعه اندیشه های نوین سهند ( آریال) تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی کشور ایران می باشد.